medijske aktivnosti

Zagotovili bomo tudi medijsko odmevnost aktivnosti, saj želimo preusmeriti pozornost javnosti s političnih tem na naš odnos do Slovenskih voda. Ugotovitve, ki jih bomo zbrali na terenu in evidentirali v interaktivnem atlasu slovenskih voda, bomo posredovali županom občin, odgovornim inšpekcijskim službam, Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Varuhu človekovih pravic in seveda javnosti. Menimo, da so aktivnosti civilne družbe in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave zelo pomembne, saj je v času krize vsa pozornost usmerjena le na socialne vsebine.

Skupaj za čiste vode Slovenije Follow us Facebook RSS