Posts Tagged ‘Kolar’

Minister Dejan Židan in Boris Kolar (Očistimo vode.si) na Valu202 – Vroči mokrofon!

Danes v četrtek, 21,3,2013 ob 12:00 sta v Vročem Mikrofonu na Valu202 gosta Minister Dejan Židan in Boris Kolar (Očistimo vode.si) Govora bo o onesnaženosti slovenskih vodotokov. Več na Val202 Se poslušamo!

 

Vabilo vsem slovenskim potapljaškim društvom in SPZ

Društvo za vodne aktivnosti Drava, Ekologi brez meja in TRS gibanje pripravljamo vseslovensko akcijo z naslovom Očistimo vode.si. Namen akcije, je opozoriti slovensko javnost ter odgovorne na velik delež neočiščenih odpadnih voda, ki še vedno odtekajo v slovenske vodotoke, v vode kraškega podzemlja, oziroma se izcejajo v podtalnico. Akcija bo trajala od začetka marca do Svetovnega dneva voda 22.marca, oziroma sobote 23. marca, ko bo zaključek in predstavitve rezultatov.
Ob zaključku akcije bomo naše ugotovitve posredovali odgovornim osebam in javnosti. Številna društva, ki so svojimi aktivnostmi povezana s slovenskimi površinskimi in podzemnimi vodami, izvajajo v spomladanskem času čistilne akcije. V preteklih letih je bilo opravljenega veliko dela, predvsem pa je vsaka čistilna akcija osveščala in izobraževala javnost.
Verjamemo, da bo tudi letos tako, zato vas vabimo, da se nam pridružite pri vseslovenski akciji Očistimo vode.si! Aktivnosti Očistimo vode.si bodo usmerjene v evidentiranje izpustov neočiščene komunalne odpadne vode, odpadnih industrijskih voda, izcednih voda iz deponij, voda, ki onesnažujejo podzemlje slovenskega krasa ter izpustom slabo delujočih čistilnih naprav. Mesta iztokov in izpustov bomo fotografirali, jih opisali ter vnesli v interaktivni Mokri atlas, ki je objavljen na spletni strani www.ocistimovode.si, ki smo jo odprli v ta namen. Na spletni
strani bodo tudi objavljena natančna navodila za evidentiranje iztokov odpadne vode.

Akcijo bomo zaključili v soboto 23. marca, ko bomo na več mestih po Sloveniji predstavili njene zaključke. K sodelovanju smo povabili smo tudi glasnike akcije. To so medijsko poznane osebnosti, ki so že doslej izkazale svoj dober odnos do okolja. Odzvali so se
Arne Hodalič, znani slovenski fotograf in sodelavec revije National Geografic, Matevž Lenarčič, biolog, ki je obletel svet z ultralahkim letalom in Vlado Kreslin, naš pesnik in nepoboljšljiv zaljubljenec v Muro njeno poplavno loko.

Prav tako kot glasniki, bodo tudi sodelujoči dobili mesto na spletni strani. Zagotovili bomo tudi medijsko odmevnost aktivnosti, saj želimo preusmeriti
pozornost javnosti s političnih tem na naš odnos do Slovenskih voda. Ugotovitve, ki jih bomo zbrali na terenu in evidentirali v interaktivnem Mokrem
atlasu, bomo posredovali županom občin, odgovornim inšpekcijskim službam, Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Varuhu človekovih pravic in seveda domači in mednarodni javnosti. Menimo, da so aktivnosti civilne družbe in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave zelo pomembne, saj je v času krize vsa pozornost usmerjena le na socialne vsebine. Zato vas vabimo, da se nam pridružite, in preiščete obale rek, potokov, jezer, podzemnih jam, se potopite pod gladino ter fotografirate izpuste, jih opišete in njihovo lokacijo vnesete v Mokri Atlas. Ta bo odprt najkasneje 1.marca tega leta.

Pozdrav vsem
Boris Kolar, koordinator akcije

Skupaj za čiste vode Slovenije Follow us Facebook RSS