podatki za vpis

Za vpis pripravite sledeče podatke:

Kraj: ime najbližjega kraja

Vodotok: (ime reke, potoka, jezera, jame)

Kratek opis izpusta: Izpusti so lahko občasni ali stalni. Fotografirajte tudi posledice onasneževanja, ki se kažejo dolvodno. Opišite velikost iztoka.Ob iztoku se širi neprijeten vonj. Iztok je nad/pod gladino vode, izcedna voda. (povezava do primerov)

Fotografija: fotografije iztoka, po možnosti tudi posledice onesnaževanja. Velikost posamezne fotografije naj bo največ  500kBb

Lokacija: GPS koordinate iztoka ali lokacija (link) na Google maps. Velja tudi besedni opis.

Skupaj za čiste vode Slovenije Follow us Facebook RSS