o akciji

Očistimo vode.si je vseslovenska ekološka akcija, ki je namenjena ohranjanju slovenskih vodotokov.

Pobudnik akcije je društvo za vodne aktivnosti Drava s soorganizatorjema društvom društvom Ekologi brez meja in društvom Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije TRS.

Namen akcije je opozoriti slovensko javnost ter odgovorne na velik delež neočiščenih odpadnih voda, ki še vedno odtekajo v slovenske vodotoke, v vode kraškega podzemlja oziroma se izcejajo v podtalnico.

Aktivnosti Očistimo vode.si bodo usmerjene v evidentiranje izpustov neočiščenih komunalnih odpadnih voda, odpadnih industrijskih voda, izcedne vode iz deponij ter izpustov slabo delujočih čistilnih naprav, ki onesnažujejo površinske in podzemne vode. K aktivnemu sodelovanju bomo povabili potapljaška društva, jamarje, kajakaše in kanuiste, raftarje, ribiče, turistična društva in vse druge, ki svoje prostočasne aktivnosti povezujejo s slovenskimi vodami.

Mesta iztokov in izpustov bomo fotografirali, jih opisali ter vnesli v interaktivni atlas Slovenskih voda, ki je objavljen tudi na teh straneh.

Ugotovitve bomo posredovali županom, odgovornim inšpekcijskim službam, Ministrstvu z kmetijstvo in okolje, Varuhu človekovih pravic ter domači in mednarodni javnosti.

Za zaključek akcije pripravljamo kratko delavnico, ki bo ob Svetovnem dnevu voda 22. marca 2014 v Mariborskem Sodnem stolpu na Lentu ob 11. uri. Ob delavnici bo potekale aktivnosti, ki jih že tradicionalno izvaja Društvo za vodne aktivnosti Drava ob Mednarodnem dnevu voda.

Akcija je trajnostno usmerjena in se nadaljuje tudi v prihodnjih letih!

wwwd-logo

Skupaj za čiste vode Slovenije Follow us Facebook RSS