varnost

Prostovoljce prosimo, da so pri preiskovanju vodotokov še posebej previdni. Na mokrih nabrežinah je velika nevarnost zdrsa. Na ogled terena se ne odpravljajte sami in se ne izpostavljajte kakršnim koli tveganjem. V čoln sedite le z rešilnim jopičem. Kadar so izpusti na nedostopnih in nevarnih mestih, poročajte le o približni lokaciji. V aktivnostih akcije Očistimo vode.si sodelujete na lastno odgovornost!

Skupaj za čiste vode Slovenije Follow us Facebook RSS